Zde můžete napsat svůj názor na tyto stránky, tipy pro ostatní houbaře (různé akce, výstavy, přednášky, ...), dotazy týkající se mykologie, ale především DISKUTUJTE, DISKUTUJTE, DISKUTUJTE!!!

         
Hledání v diskusi:   
Jméno či přezdívka: 50 nejnovějších reakcí
Váš email:  
Text: Obrázek:  
(jpg, gif)


Maximální velikost souboru je 200 kB.
Rozměr obrázku na stránce bude max. 350x350 pixelů.

Jak upravit obrázek do diskuse?

 
3. 3. 2008 23:55
   setik   Klikněte pro větší obrázekTo je zvláštní, jak stejné počasí inspiruje různé lidi ke stejným pohledům. Přidám se k Tondovi a Zdenovi, ač ty moje "větve vztažené k nebi" jsou z vichřice lednové...     REAGOVAT

3. 3. 2008 23:58
   setik   Klikněte pro větší obrázekJeště k té inspiraci: Po pravdě, hlavně jsem se v tom počasí do lesa trochu bál:)     REAGOVAT

3. 3. 2008 21:28
   kněžna   Pro vene a ostatní nahoubaře

Ministerstvo životního prostředí ČR nás požádalo o vyjádření k Vaší připomínce, týkající se štěpkování větví a klestu po těžebních zásazích prováděných v pražských lesích. K uvedené problematice sdělujeme:
Všechny lesy, které obhospodařuje organizace Lesy hl.m. Prahy jsou v souladu se zákonem o lesích zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí – subkategorie 32c. Jedním z předpokladů, aby les ve městě mohl tuto funkci úspěšně plnit, je jeho dostatečné zpřístupnění návštěvníkům nejrůznějšího věku a pohybových možností. Přitom se nejedná pouze o zpřístupnění hustou sítí procházkových cest a pěšin – rodiny s dětmi i staří či do určité míry pohybově omezení lidé rádi prochází přímo lesními porosty, a to jak v houbařské sezóně, tak mimo ni.
Z toho důvodu ponecháváme nezpracované padlé stromy a větve k postupnému zetlení zejména v tzv. referenčních plochách, jež byly v pražských lesích vytypovány na základě certifikace těchto lesů dle standardu FSC (Forest Stewardship Council). Tyto plochy, jejichž hranice jsou v terénu vyznačeny modrou barvou, mají sloužit jako reprezentativní vzorky porostů, které svou druhovou skladbou a prostorovou a věkovou strukturou odpovídají nebo se blíží přirozenému stavu. Jedná se často o zvláště chráněná území, porosty na prudkých skalnatých svazích apod. V ostatních lokalitách spadlé či z bezpečnostních důvodů ořezané větve štěpkujeme, stejně jako provádíme štěpkování klestu po realizaci těžebních zásahů nebo prořezávek.
Ještě v poměrně nedávné době byl klest v rozsáhlých probírkových a prořezávkových porostech dále od cest ponecháván buď volně uložený, nebo byl stahován na hromady, poněvadž se však množily připomínky veřejnosti, stěžující si na špatnou průchodnost těchto porostů, bylo i zde, v případech, kde je to z hlediska terénní dostupnosti možné, přistoupeno k jeho likvidaci. I když vzhledem k životním potřebám různých druhů hmyzu či hub není samozřejmě štěpkování zcela ideální technologie, tím, že je vzniklá štěpka rozmetávána zpět do lesa, nedochází k ochuzení porostu o živiny, jež vznikají tlením biomasy. To je pozitivní aspekt této metody v porovnání s méně nákladným spalováním klestu, jež bylo prováděno v minulosti.
Věříme, že tuto naši informaci budete pokládat za dostačující a děkujeme Vám za Váš zájem o naši práci.

Vyjádření dd. ochrany lesa MŽP:
Pan Rérych odpověděl věcně správně. Hlavním důvodem štěpkování těžebních zbytků a slabého dříví je podpora rekreačního využívání lesů, dalším důvodem štěpkování čerstvých jehličnatých větví a všků je ochrana proti některým kůrovcům (např. lýkožrout lesklý). Štěpkování části nevyužitelné dřevní hmoty je pro zachování biodiverzity i pro koloběh uhlíku a dalších živin mnohem šetrnější a bezpečněnjší než pálení.
Od loňského roku získaly Lesy hl. m. Prahy pretižní certifikát pro trvale udržitelné hospodaření v lesích v systému FSC. Podmínkou obhajoby certifikátu je ponechání určité části dospělých stromů na dožití a po odumření na postupné zetlení a vylišení tzv. referenčních (bezzásahových) ploch.
Děkuji Vám za opravdu velmi rychlou odpověď, nyní jsem naprosto spokojen a doufám, že i všichni "nahoubaři.cz". E. Kněžna.
     REAGOVAT

3. 3. 2008 22:57
   katka   Dnes jsem jeden prořezáním ošetřený pražský lesopark navštívila. Prořezávalo se koncem podzimu, přes zimu bylo klestí ponecháno na místě, nyní se postupně shromažďuje na hromady a bude pravděpodobně štěpkováno.
Musím přiznat, že osobně mi klestí ponechané v lese (a jde opravdu o velké množství větví a kmínků) nevadí. Ale vadí mi, že jsem zapomněla uvažovat o těch, kteří se nepohybují tak snadno jako my. Každý z méně pohyblivých či úplně imobilních si zaslouží to, co my - dostat se mezi stromy a vnímat totéž, kvůli čemu les tolik milujeme.
Pražské lesoparky jsou specifické. Ovšem že mi vadí hluční návštěvníci, volně pobíhající velcí psi, lidé kteří si sem jdou vyzkoušet čtyřkolku nebo hlučné letadýlko na vysílačku. Ale já, na rozdíl od lidí s berlemi či na vozíku, můžu sednout do auta a jet kamkoliv jinam, do hlubokého, tichého lesa, nedotčeného něčím jako je štěpkování.
Naše nepohyblivé či třeba mentálně postižené spoluobčany možná nikdo z nás nevzal v potaz, když jsme tak vehementně bránili přirozenost a ekologii....ale je to chyba. Alespoň pro mne.
A pro ty, kdo mne znají osobně to není tajemstvím, pro ostatní - jsem speciální pedagog, proto tento postoj.
     REAGOVAT

4. 3. 2008 00:11
   setik   To je právě to, co mi vadí na těch jasných a pevných (a zdaleka ne jen ekologických) názorech a postojích: Nějak se v nich zapomíná, že jsme opravdu všichni součástí jednoho "ekosystému"...     REAGOVAT

4. 3. 2008 07:16
   Martin   Souhlasím setiku, ale my už dávno součástí ekosystému nejsme, alespoň ne žádného přírodního. A pokud se mnou bude chtít někdo polemizovat, tak mi řekněte, který jiný tvor si pod sebou tak evidentně a ignorantsky podřezává větev?     REAGOVAT

4. 3. 2008 08:42
   katka   Martine, my přírodními tvory zůstáváme, i když se tak někdy nechováme. Lidské bytí však předstihlo lidské myšlení.....to bylo řečeno už dávno.     REAGOVAT

4. 3. 2008 09:43
   spoluobcan   Katko, mohla by jsi mě amožná i nekolika jiným prosím vysvětlit co si představuješ pod větou "Lidské bytí však předstihlo lidské myšlení" a nebo to máš jen odněkud načtené a ani netušíš co tím chtěl básník říci?     REAGOVAT

4. 3. 2008 11:05
   Lenka   Ale no tak… tahle Tvoje poznámka se mi tu zdá být nadbytečná (nemyslím z hlediska vyjádření názoru, ale spíš díky zvoleným slovům).
I kdyby to byla věta stokrát přečtená a naučená (na druhou stranu, proč mermomocí vymýšlet něco nového a neobracet se ke starým moudrům?), tak je pro drtivou většinu jednoznačně pochopitelná a tudíž netřeba nikoho zkoušet z jeho inteligence. Nebylo pochyb, že Ti ji Katka „pro jistotu“ hravě vyloží, ale bylo to skutečně nutné?
V tomto případě se mi spíš nabízí reakce ve smyslu: „…a právě proto chtějme naslouchat těm, u kterých platí, že výjimka potvrzuje pravidlo“.
Lenka
     REAGOVAT

4. 3. 2008 09:41
   spoluobčan   A ty si Martine opravdu myslíš, že tě tu někdo pochopí? Copak jsi tu za ty roky nic nepochopil? Píšou se tu jen fráze, kterým ani autoři nerozumí, protože nejsou z jejich hlavy, protože jen papouškují. Všem tu samosebou jde o les a o houby a chtějí ho zachovat a chránit. To by bylo vpořádku. Jenže oni to chtějí chránit pro sebe! Nejde jim o les, ale o les pro ně, nejde jim o houby, ale o houby pro ně. A ty si myslíš, že vůbec pochopí to co jim říkáš? Natož aby se s tím ztotožnili.     REAGOVAT

4. 3. 2008 10:44
   katka   Věru silná slova! :-)
Ráda bych ti spoluobčane sdělila, že parafrázování výroků druhých je legální způsob komunikace (v textu jsem naznačila, že nejde o výrok původní). Já osobně si myšlenku o bytí a myšlení vysvětluji tak, že (zkráceně řečeno) my lidé máme přístup k mocným technologiím, zasahujeme do genetiky, jsme na vrcholu potravního řetězce, obrovské rozlohy přirozených biotopů měníme v umělé s omezenou rozmanitostí druhů a následnou neschopností sebeobnovy = BYTÍ. Nejsme ale natolik vyspělí duševně, abychom dokázali používat to, co umíme a dokážeme - svou vzrůstající nadvládu nad přírodou - používat dostatečně rozvážně a s ohledem na všechny souvislosti a možné důsledky = MYŠLENÍ.
Stačí takto? Máš-li jiný názor, sem s ním! :-)     REAGOVAT

4. 3. 2008 13:23
   jarda   Vážený spoluobčane, jestli myslíš, že tím co Katka napsala ji jde jen o houby tak jsi opravdu chudák, vzlášť když nikoho z nás (předpokládám)neznáš a paušalizuješ. Až nám půjde jen o houby tak si je vypěstujeme, v horší případě koupíme.      REAGOVAT

4. 3. 2008 22:58
   spoluobcan   My, my, my ... o kom to tu pořád mluvíš? My jako my na webu? nebo vy na webu? Mluv za sebe! Jednej! Většeni z vás tu jen mluví o ochraně a přitom rádi zadupete v lese rezervace nerezervace! Mylím, že mnozí by si tu měli sáhnout do svědomí a nikoli se je houfovat proti myšlenkové minoritě. Většina z vás tu vystupuje jako výkvět svatosti, který smí poučovat ostatní. Kdokoli s vámi nesouhlasí je neprodleně terčem spřízněných uživatelů. Proč se raději neseberete a nejdete kus lesa uklidit. Zkuste schválně každý uvést co děláte pro přírodu! Jak bojujete za pozitivní změnu! Já myslím, že jen opisujete cizí fráze kterým ani nerozumíte, a přitom jste stejní jako ostatní. Přestaňte prázdně mluvit! Uveďte činy! ... ale co vy byste mě, minoritě, vlastně měli dokazovat, že? Tak bojujte přes ČMS jestli vás budou chtít nejen jako platiče jejich aktivit. Vyzvěte ČMS k činnosti, kdzž už jim tu a tam někdo zaplatíte! Dělete něco! Založete občanské sdružení! Podejte žaloby! Stížnosti! Ale už probůh přestaňte mrhat vzletnými frázemi, kterými se snad zkrásníte před ostatními, ale v žádném případě ničemu nepomůžete. A Martinův příspěvek přečtěte si vícekrát neb nikdo z vás ho zatím evidentně nepochopil.      REAGOVAT

5. 3. 2008 11:51
   jarda   Váženy pane, docela jste si naletěl. Budu tedy psát za sebe a bez vzletných frází. Úklid nepořádků v lese a nejen v lese, vysazování stromků, stavění oplocenek, odvodňování cest, čištění potoků, krmení zvěře a pod. běžně provádím už hezkou řádku let. Rozhodně do přírody nechodím jen s košem, nebo s flintou (s tou jsem se rozloučil před 20 roky) ale víc s foťákem . Jestli někoho napomenu aby nedělal nepořádek a choval se v přírodě slušně, tak rozhodně ne proto, abych z toho měl nějaký osobní prospěch. Konečně i ty houby tam často nechávám. Na tyto stránky už nějaký čas chodím a proto si jsem jist, že většina jejich návštěvníků přírodu nepoškozuje, ale v rámci daných možností se ji snaží udržet v životaschopném stavu. Proto jsem použil množné číslo.
Je mi jasné, že to co dělám je z globálního hlediska žalostně málo a také se tím nemíním chlubit, ale na druhou stranu se nehodlám nechávat osočovat někým, kdo o mě nic neví.
Myslím že by návštěvníci těchto stránek uvítali informaci o Vašich aktivitách které bezpochyby vyvíjíte. Možná, že se k Vám někteří i přidají.
     REAGOVAT

5. 3. 2008 21:46
   spoluobčan   Kdepak pane! Nenaběhl! Vám bych se skoro rád omluvil, ale spíše si přečtěme co jsem psal. Je jisté, že Vám mé vítky nepatřili. Mám pravdu. Většina nic nedělá, hloupější jen odvádí řeč či se jinak vykrucují, ostatní mlčí a možná třeba i přemýšlí. Potrefené husy tu však kejhaj jako kdekoli jinde.     REAGOVAT

6. 3. 2008 18:14
   lékař   Pane, máte evidentně nějaké problémy. Měl byste vyhledat odbornou pomoc.     REAGOVAT

5. 3. 2008 12:39
   katka   Zpovídat se ze svých činů bych měla možná Bohu, určitě sama sobě, ale rozhodně ne tobě!
Pokud si pomoc přírodě představuješ víceméně jako lítání po lese s pytlem na odpadky, pak popřemýšlej a možná tě napadnou i jiné možnosti. A jen pro rozšíření tvých obzorů - mám-li jiný názor, neznamená to, že nechápu postoj svého oponenta, či že si ho nevážím.
Ostatně soudím :-))), že bychom tuto debatu mohli uzavřít.     REAGOVAT

5. 3. 2008 21:54
   spoluobčan   :-) Slečno Katko, stejně tak jako nechápete význam souslovích, která používáte, stejně tak nevěříte ani v toho Boha, na kterého se tu dovoláváte. Nerouhejte se! A raději cestou tím parkem, který chcete vyasfaltovat, aby do něj mohl každý sesbírejte nějaké to smetí, ale hlavně se nezkoušejte živit esejemi, prosím!     REAGOVAT

5. 3. 2008 22:34
   katka   Ach jo, tady mi už dochází rozumné argumenty a nemám v ruce hůl....
Jdu shánět ten asfalt :-))))     REAGOVAT

5. 3. 2008 22:59
   spoluobčan   To s tou holí je výhrúžka? :-) Psala jste "mám-li jiný názor, neznamená to, že nechápu postoj svého oponenta, či že si ho nevážím." Mám dojem, že nerozumíte nejen moudrům jiným, ale ani těm co jsou od Vás samotné. Takže pro ten asfalt... musíte na nejbližší cranium a pak rovnou pod os frontale.     REAGOVAT

6. 3. 2008 13:08
   občan   Docela by mě spoluobčane zajímalo, o co ti vlastně jde. Tedy kromě jízlivých poznámek o hlupácích a kejhajících husách. V téhle souvislosti mě ty připomínáš vzteklého štěkajícího ratlíka. Zdá se, že rád poučuješ a víš co by měli dělat ostatní, ale jaksi jsi se zapoměl pochlubit, co pro přírodu děláš ty! A prosím tě, nepoužívej tady latinu, když neumíš ani pořádně česky! ( mé vítky ) :-))     REAGOVAT

6. 3. 2008 18:06
   přispěvatel   Ano, nejen že spoluobčan neumí česky, ale ještě se tím potupně prozrazuje, tyhle výblitky by totiž svedl málokdo. :o)))))     REAGOVAT

6. 3. 2008 20:08
   Hanka   Řekla bych, že podobné výlevy už se tu před časem objevily, jenom pod jiným nickem. Možná by byla zajímavá adresa.     REAGOVAT

7. 3. 2008 21:10
   spoluobčan   Studuji vzorce chování. Dělám disertační práci, která se zabývá studiem internetových diskusí s ohledem na etnikum. Náš ústav se věnuje pouze malým nemoderovaným diskusním fórům, protože velké jsou nezvládnutelné. Za ca. 15 měsíců, co sledujeme toto fórum jsme tu zkusili vyvolat celkem 5 zápletek. Ve 3 případech jste se na návnadu chytili perfektně. Snad vás potěší, že vždy regujete stejně. Dokonce vám mohu s 90% jistotou říci, kdo se za kterým anonymním příspěvkem skrývá. Krakena dokonce na 99%. Snad vás potěší, že průměrné IQ tu máte ca. 118, což je na takovouto zájmovou skupinu vcelku dost. V porovnání se zahraničím jste však velmi vnětlivý. Horší už jsou jen slováci a maďaři. Překvapivě španělé i italové vycházejí jako naprostí kliďasové. Předpokládáme, že to má souvislost s nedávnou historií jednotlivých zemí. Ale to si ještě vyžádá nějaký čas. Naprosto immunní jsou vůči návnadám, trochu nepřekvapivě, rybáři. Za celý náš tým se vám omlouvám a přeji mnoho pěknějších chvil na tomto i jiných webech. Pokuste se o méně argese a více tolerance. Hodně štěstí v lese.      REAGOVAT

7. 3. 2008 22:15
   bu   Ty zase kecáš Ty kecko viď .Tak a teď mě řekni kdo to sem he he     REAGOVAT

8. 3. 2008 10:27
   Kněžna   Pane Spoluobčane, sdělte nám prosím, jak jste dospěl k IQ 118 a také jak jsme gaussovsky rozděleni, díky E. Kněžna.     REAGOVAT

6. 3. 2008 13:21
   kukačka   No, možná bys jich tou holí měl pár dostat. Po přečtení tvých výpadů mě připadá, že ty ho tam máš docela určitě!     REAGOVAT

6. 3. 2008 15:09
   Tonda z Kralup   Spoluobčane,nechci do Tebe opravdu nějak rýpat,nebo Tě napadat,ale jen poradit.Hrozně moc jsi toho napsal a efekt žádný,muselo Tě to stát hodně energie.Podle mého názoru by bylo od Tebe daleko efektivnější vyfotit hromadu hoven v tom parku a obrázek poslat sem.Výsledek by byl naprosto stejný a daleko srozumitelnější.:-)     REAGOVAT

6. 3. 2008 13:53
   z   My, asfaltové mozky raději latinsky: ceterum autem censeo...     REAGOVAT

5. 3. 2008 23:52
   PSYCHOLOG   Zhrzená postavička kterou nikdo nemá rád nepozvali jste jí na výlet a proto jste zlí,místní úspěšní přispěvatelé kterým ostatní odpovídají jsou pro anonymní postavičku největší zlo závidí jim takže při troše alkoholu je začne napadat je to vlastně chudák s kterým by jsme měli soucítit !!!     REAGOVAT

4. 3. 2008 15:12
   z   Nezbývá mi než hrubě nesouhlasit a kalkulovat co bylo spouštěcím mechanismem tvého názorového plivance...Nicméně,choď s kůží na trh častěji! Nevzpomínám si,že bys kdy přispěl(s výjimkou originálního nicku) ke kvalitě těchto stránek.Na druhé straně jsi odvážný a upřímný,takhle se Toníku ohřívá držkovka ...Katka nám velmi výstižně prezentovala podmínky a předpoklady našeho přežití na této Zemi,tomu snad porozumějí nejen její žáci...     REAGOVAT

4. 3. 2008 20:15
   Tonda z Kralup   Jo to je jasný,tam to Katka napsala naprosto jasně.No a to moje ohřátí držkovky ,bylo napsaný asi blbě,mám někdy takový poněkud ulítlý myšlenkový pochody,pokusím se upřesnit co jsem tím myslel:Prostě jde o to že ten příspěvek Kněžny-je psán takovým způsobem jak mluví většinou vyvolení(zvolení).Tedy tak,aby se případným" nesouhlasičům " preventivně zavřela huba.No a když se tam objeví ještě to "v souladu se zákonem" tak mi to prostě nějak zapáchá.Jinak k tomu štěpkování atd.se raději nevyadřuju,protože nejsem odborník a nedokážu to asi objektivně posoudit,ale kdybych se měl řídit citem tak bych to samozřejmě nechal na přírodě.Jinak samozřejmě nechci dementovat jakékoli jiné příspěvky,každý má právo na názor a na víc Kněžna pak ještě psal že to vysvětlení je vlastně od MŽP.     REAGOVAT

4. 3. 2008 18:16
   setik   Martine, Tvých příspěvků zde si vážím a mnohdy mi přinesly vedle potěchy oka i poučení. Proto jsem dost dlouho váhal s tou polemikou, ale málo platný, já si opravdu nemyslím, že je lidstvo nějak nadřazeno (nebo podřazeno) ostatním druhům...
Na Tvou otázku, který jiný druh si tak ignorantsky podřezává větev bych ti směle odpověděl, že každý. Naštěstí mu to ale ti druzí dlouho nedovolí. A tak, když se jedni příliš roztahují, sežerou buďto časem všechny ty, kterými se živí a pak chcípnou hlady, nebo svým rozmachem napomůžou přemnožení něčeho, co sežere je (a co pak taky chcípne hlady). A tak pořád dokola. Nemyslím to doslova, samossebou: Ty postupy bývají mnohem sofistikovanější. Nicméně si, narozdíl od Tebe myslím, že my, lidstvo JSME pouhou součástí globálního ekosystému, a přirozeně nás, dříve či později, taky něco zredukuje (v tom pro nás lepším případě).
Samozřejmě ale souhlasím s tím, že čím víc nás o tom bude přemýšlet a vyměňovat si názory, tím je větší šance, že tu vydržíme déle a s pro nás příjemnějšími živočišnými i rostlinnými sousedy.
Takže jsem vlastně hezky skončil u té ohleduplnnosti, kterou to začalo a která je možná to jediné, čím bysme se mohli odlišovat...     REAGOVAT

4. 3. 2008 07:07
   z   Moje choť(JÚ,ÚSP) by Ti přímo zatleskala...     REAGOVAT

4. 3. 2008 10:46
   Tonda z Kralup   Tak si teda taky trošku přihřeju tu držkovku.Všiml jsem si tady jednoho slovního spojení a to "v souladu se zákonem",nějak moc často se toto rčení používá čili vidím v tom něco fatálního.Tak mne tedy napadlo,když bolševici sejmuli Miladu tak asi v té době jednali v souladu s tehdejším zakonem,alespoň to vyplývá z informací,které mám...     REAGOVAT

4. 3. 2008 21:16
   z   Toníku, to vůbec nebylo zpochybnění tvého příspěvku,se kterým zcela souhlasím...Jen a pouze jsem si vypůjčil tvou formulaci situace,kdy si člověk záměrně nabíhá...Ale i to může být projevem statečnosti...      REAGOVAT

4. 3. 2008 14:53
   KTE   Díval bych se na dění v lese případ od případu. Nikdy nelze jednoznačně říct, je-li lepší nechat zbytky dřeva na místě nezpracované nebo štěpkovat nebo pálit nebo odvézt pryč (tuhle poslední variantu bych ale osobně vyloučil jako nejméně ekologickou).
Uvedu dva příklady:

1. Před lety jsem jezdil na procházky do lesa s dcerou v kočárku. Pohoda. Jenže pak tam něco dělali lesníci a zůstala po nich naprosto neprůjezdná cesta zaházená vrstvou čerstvých smrkových větví a jinudy se projet nedalo. Musel jsem si tu cestu ručně proházet a vyčistit. Trvalo pár týdnů, než jsem byl zase schopen s kočárkem projet z jednoho konce lesa na druhý.

2. Kozí hřbety u Suchdola, přírodní rezervace, ale z důvodu blízkosti Prahy někdy docela korzo. Po lesních pracích tam podél cest zbyly hromady dřevního materiálu, v podstatě piliny především z bříz. Přesný způsob vzniku neznám, ale dělal to nějaký stroj. Zmíněné hromady pilin ale vytvořily zajímavé prostředí pro některé druhy hub, které zde rostou v neobvyklé hustotě či velikosti (kržatka zimní, polnička tuhá, štítovka jelení). Níž směrem k Horoměřickému potoku se zřejmě technika nedostala a tak tam na zemi zbyly hromady větví (buk, bříza), které jsou zajímavé zase pro jiné druhy houbiček. Chodím do těch míst docela často, zvlášť v zimě a zjara a sleduji postupný vývoj a proměny a těším se z toho poznávání.

Prostě příroda si ve většině případů ví rady a zásahy člověka prováděné v současnosti v těchto lokalitách jí nemohou uškodit. Z hlediska ochrany přírody se mě rozhodně víc dotýká těžba sněhu za účelem vrcholového sportu, což MŽP právem odsoudilo, nebo kůrovcová rezervace na Šumavě, což naopak MŽP podporuje.     REAGOVAT

3. 3. 2008 21:19
   umelec   Online 20 lidí,všichni čekáte na fotky z Austrálie a ono nic co?     REAGOVAT

4. 3. 2008 00:03
   u   mrkn sie http://maps.google.com/maps?ie=UTF8&t=h&ll=-32.916485,146.645508&spn=19.244404,29.53125&z=5     REAGOVAT

3. 3. 2008 19:13
   z   Klikněte pro větší obrázekSlunce v duši (a přistávácí manévr Marťanů jako bonus...).     REAGOVAT

3. 3. 2008 19:57
   Lenka   Netradiční, nicméně hezký pohled na svět… a Marťany :-) "Jarní řez" je výsledkem řádění Emmy?
Lenka
     REAGOVAT

3. 3. 2008 19:57
   Tonda z Kralup   Tohle je dost dobrý..     REAGOVAT

3. 3. 2008 20:17
   MK   Právě zapadá zá kopčaník. Nebo vychází? :-)     REAGOVAT

3. 3. 2008 21:36
   Davidus   Tohle se ti povedlo,pěkný:-)     REAGOVAT

4. 3. 2008 06:15
   z   Díky všem za pochvalu,nemlčící menšino...Ta postarší lípa mezi Machnínem a Chrastavou má svá lepší léta už za sebou...Přesto ji mám rád, zdravím ji a utěšuji...O část koruny přišla už před lety...     REAGOVAT

4. 3. 2008 19:43
   z   Klikněte pro větší obrázekPo tom nečekaném a milém zájmu si lipová dáma zaslouží ještě jednu podobenku...     REAGOVAT

2. 3. 2008 19:39
   z   Klikněte pro větší obrázekSlužebně nejstarší živá houba v mé péči...Hlíva hnízdovitá, narozená v říjnu 2007...     REAGOVAT

2. 3. 2008 19:41
   z   Klikněte pro větší obrázekKdyby byl za každou penízovku smrkovou jakkýkoliv peníz,nemusel bych už letos do práce...     REAGOVAT

2. 3. 2008 19:43
   z   Klikněte pro větší obrázekZatím jsem malý, ale...     REAGOVAT

2. 3. 2008 19:44
   z   Klikněte pro větší obrázek..třeba hodně vyrostu a budu takovýhle...     REAGOVAT

2. 3. 2008 20:57
   honza   Přesně tak, letos jich je extrémně hodně.     REAGOVAT

2. 3. 2008 21:54
   z   Klikněte pro větší obrázekNelze nesouhlasit...Máme to poctivě vykoukané, že?     REAGOVAT

3. 3. 2008 20:34
   honza   To si piš. V okolí Rychnova to jsou skoro jediné houby, které stojí za vytáhnutí foťáku z batohu :-) Budu je muset někdy ochutnat. V neděli jsem je chtěl nasbírat, ale když začaly pršet šišky a větve ze stromů, tak jsem raději vyklidil pole (teda vlastně les). Za zmínku snad ještě stojí lžičkovec focený na smrkové!!! šišce. Foto přidám zítra.     REAGOVAT

2. 3. 2008 19:23
   Tonda z Kralup   Klikněte pro větší obrázekNa druhé polokouli pravděpodobně vrcholí doba plodnosti dle obrázků Tondy Houby,ale tady je to před rozpukem a máme se na co těšit a to je taky dobrý pocit.     REAGOVAT

2. 3. 2008 21:38
   z   Klikněte pro větší obrázekU nás je předjaří jen mokré...     REAGOVAT

2. 3. 2008 12:33
   Tonda.Houba   Klikněte pro větší obrázek...ahoj, jako zaplatu na neprijemne nasledky orkanu u nas doma, o kterem jsme se docetli po navratu z Modrych hor zpet do Sydney posilame snimek Suillus luteus - klouzku obecneho, kteremu tady rikaji Slippery Jack. Klouzky jsme sbirali ve spolecnosti ryzcu. Ty s ohledem na to, ze jsou v mistech kolem Oberonu vysazovany pro tezbu dreva vyhradne borove monokultury mam za ryzce prave (borove) Lactarius deliciosus. Pro upresneni dodavam, ze jsou to borovice se tremi delsimi jehlicemi ve svazku, jsou ale jine nez vetsina tech u nas. Ryzcu tu roste doslova na vagony, klouzku mene, ale na nase pomery mnohem vice. Z dalsich hub rostou v tuhle dobu uz zminene ciruvky zemni, pak muchomurky cervene, pesterce, penizovky korenujici a spousta drobne houbove haveti jako vlaknice, slzivky a dalsi, u nichz jsem se pro nedostatek casu blize nezastavoval. V dalsich dnech mame namireno do buse a nejakeho toho destneho pralesa, kde by s ohledem na destive pocasi uz mela byt jina skladba hub. Pozitri se na nejaky den vytratime a nebudeme na spojeni, po navratu se, ozveme s nejakymi houbovymi nalezy, budou-li jake...      REAGOVAT

3. 3. 2008 13:53
   OLda   Ahoj TONDO,pamatuj na mne s kuřaty,Olda     REAGOVAT

2. 3. 2008 12:24   Joska   Sibérie jménem Emma je za námi, teď je pomalu načase zopakovat si Houbařský zákon - ZDE
Všem "nahoubařům" Hezký den!     REAGOVAT

2. 3. 2008 11:57   Tonda z Kralup   Klikněte pro větší obrázekRáno to u nás vypadalo takhle.     REAGOVAT

2. 3. 2008 11:44
   Tonda z Kralup   Klikněte pro větší obrázekTak jsem zkusil demonstrovat obrazem tu dnešní sibérii.      REAGOVAT

2. 3. 2008 11:45
   Tonda z Kralup   Klikněte pro větší obrázekještě jednou...     REAGOVAT

2. 3. 2008 11:47
   Tonda z Kralup   Klikněte pro větší obrázek..a po třetí     REAGOVAT

Předchozí      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798  799  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888  889  890  891  892  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947  948  949  950  951  952  953  954  955  956  957  958  959  960  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976  977  978  979  980  981  982  983  984  985  986  987  988  989  990  991  992  993  994  995  996  997  998  999  1000  1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043  1044  1045  1046  1047  1048  1049  1050  1051  1052  1053  1054  1055  1056  1057  1058  1059  1060  1061  1062  1063  1064  1065  1066  1067  1068  1069  1070  1071  1072  1073  1074  1075  1076  1077  1078  1079  1080  1081  1082  1083  1084  1085  1086  1087  1088  1089  1090  1091  1092  1093  1094  1095  1096  1097  1098  1099  1100  1101  1102  1103  1104  1105  1106  1107  1108  1109  1110  1111  1112  1113  1114  1115  1116  1117  1118  1119  1120  1121  1122  1123  1124  1125  1126  1127  1128  1129  1130  1131  1132  1133  1134  1135  1136  1137  1138  1139  1140  1141  1142  1143  1144  1145  1146  1147  1148  1149  1150  1151  1152  1153  1154  1155  1156  1157  1158  1159  1160  1161  1162  1163  1164  1165  1166  1167  1168  1169  1170  1171  1172  1173  1174  1175  1176  1177  1178  1179  1180  1181  1182  1183  1184  1185  1186  1187  1188  1189  1190  1191  1192  1193  1194  1195  1196  1197  1198  1199  1200  1201  1202  1203  1204  1205  1206  1207  1208  1209  1210  1211  1212  1213  1214  1215  1216  1217  1218  1219  1220  1221  1222  1223  1224  1225  1226  1227  1228  1229  1230  1231  1232  1233  1234  1235  1236  1237  1238  1239  1240  1241  1242  1243  1244  1245  1246  1247  1248  1249  1250  1251  1252  1253  1254  1255  1256  1257  1258  1259  1260  1261  1262  1263  1264  1265  1266  1267  1268  1269  1270  1271  1272  1273  1274  1275  1276  1277  1278  1279  1280  1281  1282  1283  1284  1285  1286  1287  1288  1289  1290  1291  1292  1293  1294  1295  1296  1297  1298  1299  1300  1301  1302  1303  1304  1305  1306  1307  1308  1309  1310  1311  1312  1313  1314  1315  1316  1317  1318  1319  1320  1321  1322  1323  1324  1325  1326  1327  1328  1329  1330  1331  1332  1333  1334  1335  1336  1337  1338  1339  1340  1341  1342  1343  1344  1345  1346  1347  1348  1349  1350  1351  1352  1353  1354  1355  1356  1357  1358  1359  1360  1361  1362  1363  1364  1365  1366  1367  1368  1369  1370  1371  1372  1373  1374  1375  1376  1377  1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  1393  1394  1395  1396  1397  1398  1399  1400  1401  1402  1403  1404  1405  1406  1407  1408  1409  1410  1411  1412  1413  1414  1415  1416  1417  1418  1419  1420  1421  1422  1423  1424  1425  1426  1427  1428  1429  1430  1431  1432  1433  1434  1435  1436  1437  1438  1439  1440  1441  1442  1443  1444  1445  1446  1447  1448  1449  1450  1451  1452  1453  1454  1455  1456  1457  1458  1459  1460  1461  1462  1463  1464  1465  1466  1467  1468  1469  1470  1471  1472  1473  1474  1475  1476  1477  1478  1479  1480  1481  1482  1483  1484  1485  1486  1487  1488  1489  1490  1491  1492  1493  1494  1495  1496  1497  1498  1499  1500  1501  1502  1503  1504  1505  1506  1507  1508  1509  1510  1511  1512  1513  1514  1515  1516  1517  1518  1519  1520  1521  1522  1523  1524  1525  1526  1527  1528  1529  1530  1531  1532  1533  1534  1535  1536  1537  1538  1539  1540  1541  1542  1543  1544  1545  1546  1547  1548  1549  1550  1551  1552  1553  1554  1555  1556  1557  1558  1559  1560  1561  1562  1563  1564  1565  1566  1567  1568  1569  1570  1571  1572  1573  1574  1575  1576  1577  1578  1579  1580  1581  1582  1583  1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590  1591  1592  1593  1594  1595  1596  1597  1598  1599  1600  1601  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617  1618  1619  1620  1621  1622  1623  1624  1625  1626  1627  1628  1629  1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636  1637  1638  1639  1640  1641  1642  1643  1644  1645  1646  1647  1648  1649  1650  1651  1652  1653  1654  1655  1656  1657  1658  1659  1660  1661  1662  1663  1664  1665  1666  1667  1668  1669  1670  1671  1672  1673  1674  1675  1676  1677  1678  1679  1680  1681  1682  1683  1684  1685  1686  1687  1688  1689  1690  1691  1692  1693  1694  1695  1696  1697  1698  1699  1700  1701  1702  1703  1704  1705  1706  1707  1708  1709  1710  1711  1712  1713  1714  1715  1716  1717  1718  1719  1720  1721  1722  1723  1724  1725  1726  1727  1728  1729  1730  1731  1732  1733  1734  1735  1736  1737  1738  1739  1740  1741  1742  1743  1744  1745  1746  1747  1748  1749  1750  1751  1752  1753  1754  1755  1756  1757  1758  1759  1760  1761  1762  1763  1764  1765  1766  1767  1768  1769  1770  1771  1772  1773  1774  1775  1776  1777  1778  1779  1780  1781  1782  1783  1784  1785  1786  1787  1788  1789  1790  1791  1792  1793  1794  1795  1796  1797  1798  1799  1800  1801  1802  1803  1804  1805  1806  1807  1808  1809  1810  1811  1812  1813  1814  1815  1816  1817  1818  1819  1820  1821  1822  1823  1824  1825  1826  1827  1828  1829  1830  1831  1832  1833  1834  1835  1836  1837  1838  1839  1840  1841  1842  1843  1844  1845  1846  1847  1848  1849  1850  1851  1852  1853  1854  1855  1856  1857  1858  1859  1860  1861  1862  1863  1864  1865  1866  1867  1868  1869  1870  1871  1872  1873  1874  1875  1876  1877  1878  1879  1880  1881  1882  1883  1884  1885  1886  1887  1888  1889  1890  1891  1892  1893  1894  1895  1896  1897  1898  1899  1900  1901  1902  1903  1904  1905  1906  1907  1908  1909  1910  1911  1912  1913  1914  1915  1916  1917  1918  1919  1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  2037  2038  2039  2040  2041  2042  2043  2044  2045  2046  2047  2048  2049  2050  2051  2052  2053  2054  2055  2056  2057  2058  2059  2060  2061  2062  2063  2064  2065  2066  2067  2068  2069  2070  2071  2072  2073  2074  2075  2076  2077  2078  2079  2080  2081  2082  2083  2084  2085  2086  2087  2088  2089  2090  2091  2092  2093  2094  2095  2096  2097  2098  2099  2100  2101  2102  2103  2104  2105  2106  2107  2108  2109  2110  2111  2112  2113  2114  2115  2116  2117  2118  2119  2120  2121  2122  2123  2124  2125  2126  2127  2128  2129  2130  2131  2132  2133  2134  2135  2136  2137  2138  2139  2140  2141  2142  2143  2144  2145  2146  2147  2148  2149  2150  2151  2152  2153  2154  2155  2156  2157  2158  2159  2160  2161  2162  2163  2164  2165  2166  2167  2168  2169  2170  2171  2172  2173  2174  2175  2176  2177  2178  2179  2180  2181  2182  2183  2184  2185  2186  2187  2188  2189  2190  2191  2192  2193  2194  2195  2196  2197  2198  2199  2200  2201  2202  2203  2204  2205  2206  2207  2208  2209  2210  2211  2212  2213  2214  2215  2216  2217  2218  2219  2220  2221  2222  2223  2224  2225  2226  2227  2228  2229  2230  2231  2232  2233  2234  2235  2236  2237  2238  2239  2240  2241  2242  2243  2244  2245  2246  2247  2248  2249  2250  2251  2252  2253  2254  2255  2256  2257  2258  2259  2260  2261  2262  2263  2264  2265  2266  2267  2268  2269  2270  2271  2272  2273  2274  2275  2276  2277  2278  2279  2280  2281  2282  2283  2284  2285  2286  2287  2288  2289  2290  2291  2292  2293  2294  2295  2296  2297  2298  2299  2300  2301  2302  2303  2304  2305  2306  2307  2308  2309  2310  2311  2312  2313  2314  2315  2316  2317  2318  2319  2320  2321  2322  2323  2324  2325  2326  2327  2328  2329  2330  2331  2332  2333  2334  2335  2336  2337  2338  2339  2340  2341  2342  2343  2344  2345  2346  2347  2348  2349  2350  2351  2352  2353  2354  2355  2356  2357  2358  2359  2360  2361  2362  2363  2364  2365  2366  2367  2368  2369  2370  2371  2372  2373  2374  2375  2376  2377  2378  2379  2380  2381  2382  2383  2384  2385  2386  2387  2388  2389  2390  2391  2392  2393  2394  2395  2396  2397  2398  2399  2400  2401  2402  2403  2404  2405  2406  2407  2408  2409  2410  2411  2412  2413  2414  2415  2416  2417  2418  2419  2420  2421  2422  2423  2424  2425  2426  2427  2428  2429  2430  2431  2432  2433  2434  2435  2436  2437  2438  2439  2440  2441  2442  2443  2444  2445  2446  2447  2448  2449  2450  2451  2452  2453  2454  2455  2456  2457  2458  2459  2460  2461  2462  2463  2464  2465  2466  2467  2468  2469  2470  2471  2472  2473  2474  2475  2476  2477  2478  2479  2480  2481  2482  2483  2484  2485  2486  2487  2488  2489  2490  2491  2492  2493  2494  2495  2496  2497  2498  2499  2500  2501  2502  2503  2504  2505  2506  2507  2508  2509  2510  2511  2512  2513  2514  2515  2516  2517  2518  2519  2520  2521  2522  2523  2524  2525  2526  2527  2528  2529  2530  2531  2532  2533  2534  2535  2536  2537  2538  2539  2540  2541  2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549  2550  2551  2552  2553  2554  2555  2556  2557  2558  2559  2560  2561  2562  2563  2564  2565  2566  2567  2568  2569  2570  2571  2572  2573  2574  2575  2576  2577  2578  2579  2580  2581  2582  2583  2584  2585  2586  2587  2588  2589  2590  2591  2592  2593  2594  2595  2596  2597  2598  2599  2600  2601  2602  2603  2604  2605  2606  2607  2608  2609  2610  2611  2612  2613  2614  2615  2616  2617  2618  2619  2620  2621  2622  2623  2624  2625  2626  2627  2628  2629  2630  2631  2632  2633  2634  2635  2636  2637  2638  2639  2640  2641  2642  2643  2644  2645  2646  2647  2648  2649  2650  2651  2652  2653  2654  2655  2656  2657  2658  2659  2660  2661  2662  2663  2664  2665  2666  2667  2668  2669  2670  2671  2672  2673  2674  2675  2676  2677  2678  2679  2680  2681  2682  2683  2684  2685  2686  2687  2688  2689  2690  2691  2692  2693  2694  2695  2696  2697  2698  2699  2700  2701  2702  2703  2704  2705  2706  2707  2708  2709  2710  2711  2712  2713  2714  2715  2716  2717  2718  2719  2720  2721  2722  2723  2724  2725  2726  2727  2728  2729  2730  2731  2732  2733  2734  2735  2736  2737  2738  2739  2740  2741  2742  2743  2744  2745  2746  2747  2748  2749  2750  2751  2752  2753  2754  2755  2756  2757  2758  2759  2760  2761  2762  2763  2764  2765  2766  2767  2768  2769  2770  2771  2772  2773  2774  2775  2776  2777  2778  2779  2780  2781  2782  2783  2784  2785  2786  2787  2788  2789  2790  2791  2792  2793  2794  2795  2796  2797  2798  2799  2800  2801  2802  2803  2804  2805  2806  2807  2808  2809  2810  2811  2812  2813  2814  2815  2816  2817  2818  2819  2820  2821  2822  2823  2824  2825  2826  2827  2828  2829  2830  2831  2832  2833  2834  2835  2836  2837  2838  2839  2840  2841  2842  2843  2844  2845  2846  2847  2848  2849  2850  2851  2852  2853  2854  2855  2856  2857  2858  2859  2860  2861  2862  2863  2864  2865  2866  2867  2868  2869  2870  2871  2872  2873  2874  2875  2876  2877  2878  2879  2880  2881  2882  2883  2884  2885  2886  2887  2888  2889  2890  2891  2892  2893  2894  2895  2896  2897  2898  2899  2900  2901  2902  2903  2904  2905  2906  2907  2908  2909  2910  2911  2912  2913  2914  2915  2916  2917  2918  2919  2920  2921  2922  2923  2924  2925  2926  2927  2928  2929  2930  2931  2932  2933  2934  2935  2936  2937  2938  2939  2940  2941  2942  2943  2944  2945  2946  2947  2948  2949  2950  2951  2952  2953  2954  2955  2956  2957  2958  2959  2960  2961  2962  2963  2964  2965  2966  2967  2968  2969  2970  2971  2972  2973  2974  2975  2976  2977  2978  2979  2980  2981  2982  2983  2984  2985  2986  2987  2988  2989  2990  2991  2992  2993  2994  2995  2996  2997  2998  2999  3000  3001  3002  3003  3004  3005  3006  3007  3008  3009  3010  3011  3012  3013  3014  3015  3016  3017  3018  3019  3020  3021  3022  3023  3024  3025  3026  3027  3028  3029  3030  3031  3032  3033  3034  3035  3036  3037  3038  3039  3040  3041  3042  3043  3044  3045  3046  3047  3048  3049  3050  3051  3052  3053  3054  3055  3056  3057  3058  3059  3060  3061  3062  3063  3064  3065  3066  3067  3068  3069  3070  3071  3072  3073  3074  3075  3076  3077  3078  3079  3080  3081  3082  3083  3084  3085  3086  3087  3088  3089  3090  3091  3092  3093  3094  3095  3096  3097  3098  3099  3100  3101  3102  3103  3104  3105  3106  3107  3108  3109  3110  3111  3112  3113  3114  3115  3116  3117  3118  3119  3120  3121  3122  3123  3124  3125  3126  3127  3128  3129  3130  3131  3132  3133  3134  3135  3136  3137  3138  3139  3140  3141  3142  3143  3144  3145  3146  3147  3148  3149  3150  3151  3152  3153  3154  3155  3156  3157  3158  3159  3160  3161  3162  3163  3164  3165  3166  3167  3168  3169  3170  3171  3172  3173  3174  3175  3176  3177  3178  3179  3180  3181  3182  3183  3184  3185  3186  3187  3188  3189  3190  3191  3192  3193  3194  3195  3196  3197  3198  3199  3200  3201  3202  3203  3204  3205  3206  3207  3208  3209  3210  3211  3212  3213  3214  3215  3216  3217  3218  3219  3220  3221  3222  3223  3224  3225  3226  3227  3228  3229  3230  3231  3232  3233  3234  3235  3236  3237  3238  3239  3240  3241  3242  3243  3244  3245  3246  3247  3248  3249  3250  3251  3252  3253  3254  3255  3256  3257  3258  3259  3260  3261  3262  3263  3264  3265  3266  3267  3268  3269  3270  3271  3272  3273  3274  3275  3276  3277  3278  3279  3280  3281  3282  3283  3284  3285  3286  3287  3288  3289  3290  3291  3292  3293  3294  3295  3296  3297  3298  3299  3300  3301  3302  3303  3304  3305  3306  3307  3308  3309  3310  3311  3312  3313  3314  3315  3316  3317  3318  3319  3320  3321  3322  3323  3324  3325  3326  3327  3328  3329  3330  3331  3332  3333  3334  3335  3336  3337  3338  3339  3340  3341  3342  3343  3344  3345  3346  3347  3348  3349  3350  3351  3352  3353  3354  3355  3356  3357  3358  3359  3360  3361  3362  3363  3364  3365  3366  3367  3368  3369  3370  3371  3372  3373  3374  3375  3376  3377  3378  3379  3380  3381  3382  3383  3384  3385  3386  3387  3388  3389  3390  3391  3392  3393  3394  3395  3396  3397  3398  3399  3400  3401  3402  3403  3404  3405  3406  3407  3408  3409  3410  3411  3412  3413  3414  3415  3416  3417  3418  3419  3420  3421  3422  3423  3424  3425  3426  3427  3428  3429  3430  3431  3432  3433  3434  3435  3436  3437  3438  3439  3440  3441  3442  3443  3444  3445  3446  3447  3448  3449  3450  3451  3452  3453  3454  3455  3456  3457  3458  3459  3460  3461  3462  3463  3464  3465  3466  3467  3468  3469  3470  3471  3472  3473  3474  3475  3476  3477  3478  3479  3480  3481  3482  3483  3484  3485  3486  3487  3488  3489  3490  3491  3492  3493  3494  3495  3496  3497  3498  3499  3500  3501  3502  3503  3504  3505  3506  3507  3508  3509  3510  3511  3512  3513  3514  3515  3516  3517  3518  3519  3520  3521  3522  3523  3524  3525  3526  3527  3528  3529  3530  3531  3532  3533  3534  3535  3536  3537  3538  3539  3540  3541  3542  3543  3544  3545  3546  3547  3548  3549  3550  3551  3552  3553  3554  3555  3556  3557  3558  3559  3560  3561  3562  3563  3564  3565  3566  3567  3568  3569  3570  3571  3572  3573  3574  3575  3576  3577  3578  3579  3580  3581  3582  3583  3584  3585  3586  3587  3588  3589  3590  3591  3592  3593  3594  3595  3596  3597  3598  3599  3600  3601  3602  3603  3604  3605  3606  3607  3608  3609  3610  3611  3612  3613  3614  3615  3616  3617  3618  3619  3620  3621  3622  3623  3624  3625  3626  3627  3628  3629  3630  3631  3632  3633  3634  3635  3636  3637  3638  3639  3640  3641  3642  3643  3644  3645  3646  3647  3648  3649  3650  3651  3652  3653  3654  3655  3656  3657  3658  3659  3660  3661  3662  3663  3664  3665  3666  3667  3668  3669  3670  3671  3672  3673  3674  3675  3676  3677  3678  3679  3680  3681  3682  3683  3684  3685  3686  3687  3688  3689  3690  3691  3692  3693  3694  3695  3696  3697  3698  3699  3700  3701  3702  3703  3704  3705  3706  3707  3708  3709  3710  3711  3712  3713  3714  3715  3716  3717  3718  3719  3720  3721  3722  3723  3724  3725  3726  3727  3728  3729  3730  3731  3732  3733  3734  3735  3736  3737  3738  3739  3740  3741  3742  3743  3744  3745  3746  3747  3748  3749  3750  3751  3752  3753  3754  3755  3756  3757  3758  3759  3760  3761  3762  3763  3764  3765  3766  3767  3768  3769  3770  3771  3772  3773  3774  3775  3776  3777  3778  3779  3780  3781  3782  3783  3784  3785  3786  3787  3788  3789  3790  3791  3792  3793  3794  3795  3796  3797  3798  3799  3800  3801  3802  3803  3804  3805  3806  3807  3808  3809  3810  3811  3812  3813  3814  3815  3816  3817  3818  3819  3820  3821  3822  3823  3824  3825  3826  3827  3828  3829  3830  3831  3832  3833  3834  3835  3836  3837  3838  3839  3840  3841  3842  3843  3844  3845  3846  3847  3848  3849  3850  3851  3852  3853  3854  3855  3856  3857  3858  3859  3860  3861  3862  3863  3864  3865  3866  3867  3868  3869  3870  3871  3872  3873  3874  3875  3876  3877  3878  3879  3880  3881  3882  3883  3884  3885  3886  3887  3888  3889  3890  3891  3892  3893  3894  3895  3896  3897  3898  3899  3900  3901  3902  3903  3904  3905  3906  3907  3908  3909  3910  3911  3912  3913  3914  3915  3916      Další 

Příspěvků na stránce: